Dažniausiai užduodami klausimai

Bendriniai klausimai

Kas yra mentee?

Mentee (liet. ugdytinis) – pilnametis asmuo, siekiantis palaikymo ir patarimų iš mentoriaus, jog galėtų tobulinti savo įgūdžius, žinias ir asmeninį bei profesinį augimą.

Kas yra mentorius?

Profesionalas, turintis gilios ilgametės profesinės patirties tam tikroje sferoje bei norintis savo žiniomis bei įžvalgomis pasidalinti su kitais žmonėmis, t.y. mentee.

Kas yra LT Big Brother programa?

LT Big Brother – tai pirmoji ir viena didžiausia savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – į tandemus suburti ir per neformalų asmenišką bendravimą perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters) žinias ir patirtį dar kopiantiems karjeros laiptais ar keičiantiems profesines sritis Lietuvos žmonėms (Small Brothers/Sisters).

Kiek laiko trunka programos sezonas?

Programa vyksta sezonų principu. Vienas sezonas trunka 8 mėnesius, nuo gegužės iki gruodžio mėn. imtinai.

Kokie yra programos etapai?

Vasaris – mentorių registracija, kovas – mentee atranka, balandis – poravimo etapas, gegužė – sezono startas, gruodis – sezono uždarymas.

Ugdytinių klausimai

Noriu dalyvauti projekte, kaip galiu aplikuoti?

Mentee atranka prasideda kovo mėnesį. Registracijai atsidarius, dalyvio atrankos anketą galima užpildyti čia.

Kas gali tapti mentee?

Mentee gali būti visi pilnamečiai asmenys – studentai, jaunieji profesionalai, savo srities specialistai ar sritį keičiantys žmonės, norintys augti ir tobulėti profesinėje srityje kartu su mentoriaus pagalba. Svarbu, jog dalyviai turėtų aiškius asmeninius bei profesinius tikslus, būtų iniciatyvūs ir galėtų skirti bent dvi valandas per mėnesį puoselėti mentorystės ryšį.

Kaip vyksta bendravimas su mentoriumi?

Mentoriai įsipareigoja savo ugdytiniams skirti bent vieną gyvą ar online susitikimą per mėnesį nuo gegužės iki metų galo, o jei yra poreikis ir leidžia galimybės – ir dažniau. Bendravimo temos bei efektyvumas priklauso nuo pačių ugdytinių (mentee) iniciatyvos. Todėl iš ugdytinio tikimės nuolatinės iniciatyvos, kantrybės, žingeidumo ir sugebėjimo vadovauti santykiams su užimtu mentoriumi (kiekvieną kartą surasti tinkamą laiką, mentoriui priminti apie susitikimus, iš anksto apgalvoti klausimus ir gerai pasiruošti kiekvienam pokalbiui).

Ar dalyvavimas programoje nemokamas?

Šią mentorystės programą kuria ir remia visa LT Big Brother bendruomenė, ją neatlygintinai organizuoja savanoriai profesionalai. Norint užtikrinti programos veiklas, taikomas vienkartinis ir negrąžinamas 35 EUR dalyvavimo atrankoje administracinis mokestis. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių mokesčio sumokėti negalite, bet norite dalyvauti programoje, susisiekite su mumis: info@ltbigbrother.com.

Ar visi dalyviai užpildę anketą gauna mentorių?

Mentoriai savo ugdytinius renkasi atsižvelgdami į jų anketas – motyvaciją, išsikeltus tikslus ir gyvenimo aprašymus. Kadangi mentoriai gali turėti ribotą skaičių ugdytinių, ne visi aplikavę dalyviai gauna mentorių. Jeigu nei vienas iš pasirinktų mentorių Jūsų nepasirinks, antro poravimo etapo metu turėsite galimybę dar kartą nemokamai rinktis iš laisvų mentorių. Kuo išsamiau užpildysite anketą, tuo daugiau šansų, jog mentoriai sutiks tapti Jūsų big brother/sister!

Kiek mentorių galiu pasirinkti?

Galite pasirinkti daugiausiai 3 mentorius ir turėsite galimybę gauti vieną iš jų. Jeigu pasirinksite daugiau nei vieną mentorių, gausite tą mentorių, kuris pirmas Jus pasirinks prasidėjus poravimo etapui balandžio mėnesį. Jeigu nei vienas iš pasirinktų mentorių Jūsų nepasirinks, turėsite galimybę dar kartą nemokamai rinktis iš laisvų mentorių.

Ar būtinai turiu pasirinkti mentorių iš savo šalies?

Ne, mentorių galite rinktis iš bet kurios šalies, kadangi susitikimai gali vykti online arba gyvai, priklausomai nuo Jūsų susitarimo su mentoriumi.

Kaip vysksta dalyvių atranka/poravimo procesas?

Kiekvienas mentee užpildęs registracijos anketą išsirenka iki 3-jų mentorių su kuriais norėtų bendrauti sezono eigoje bei kiekvienam parašo po trumpą motyvacinę žinutę. Tuomet mentoriai savo paskyroje mato visas jiems siųstas potencialių mentee aplikacijas ir, susipažinę su dalyvių anketomis ir motyvaciniais laiškais, renkasi savo mentee. Mentoriai gali turėti ne daugiau kaip 2 ugdytinius. Poravimo procesas vyksta “first in first out” principu, t.y. jeigu vienas iš mentorių pasirinko ugdytinį, kiti mentoriai, pas kuriuos tas pats mentee aplikavo, šios anketos nebemato.

Nespėjau laiku užpildyti dalyvio anketos, ar galiu prisijungti vėliau?

Sezonas startuoja vieną kartą metuose, tad nespėjus užpildyti dalyvio anketos laiku, prisijungti į einamąjį sezoną galimybės nėra.

Ar galiu dalyvauti LT Big Brother organizuojamuose renginiuose?

Atviruose LT Big Brother organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti visi norintys. Uždaruose LT Big Brother organizuojamuose renginiuose dalyvauti gali tik bendruomenės nariai, t.y. mentoriai, mentee, alumnai.

Ar galiu tam pačiam sezone būti ir mentee ir mentoriumi?

Taip.

Kokiu būdu gausiu aktualią informaciją apie programą ir jos eigą?

Visą aktualią informaciją skelbiame savo socialiniuose tinkluose: Facebook, LinkedIn, Instagram bei svetainėje ltbigbrother.com. Taip pat, reguliariai siunčiame naujienlaiškius, juos prenumeruoti galima čia.

Ką daryti, jei mentorius dingo?

Susisiekite su mumis el. paštu, jei mentorius jums neatsako mažiausiai 3 savaites.

Pateikite mums šią informaciją:
• Ugdytinio vardas, pavardė.
• Mentoriaus vardas, pavardė.
• Data, kada paskutinį kartą bendravote su mentoriumi.
• Kiek kartų ir kada bandėte susisiekti su mentoriumi.

Apie esamą situaciją ir tolimesnius žingsnius informuosime jus atskiru el. laišku.

Mentorių klausimai

Kas gali tapti mentoriumi?

Mentoriumi tapti gali bet kurios srities lietuvis profesionalas, turintis vertingos ir išskirtinės ilgametės darbinės patirties (apie 10 metų) bei galintis ir norintis ja dalintis su kitais. Mentoriai įsipareigoja savo ugdytiniams skirti bent vieną gyvą ar online susitikimą per mėnesį nuo gegužės iki metų galo, o jei yra poreikis ir leidžia galimybės – ir dažniau.

Noriu tapti mentoriumi, kaip galiu patekti?

Mentorių registracija prasideda ir vyksta vasario mėnesį. Tačiau sezono eigoje kiekvienas norintis tapti mentoriumi gali užpildyti anketą čia ir turi galimybę tapti mentoriumi kitame sezone. Kai užpildysite formą, mūsų komanda peržiūrės ir nuspręs, ar patvirtinti Jūsų aplikaciją. Kilus klausimų – susisieksime!

Ar gali taip nutikti, jog negausiu mentee?

Mentees mentorius renkasi skaitydami jų aprašymus mūsų svetainėje. Rekomenduojame kuo išsamiau aprašyti savo profilį registracijos anketoje bei pasidalinti žinia, jog dalyvaujate programoje kaip mentorius/e savo soc. tinkluose kovo mėnesį (t.y., mentee atrankos metu). Nors visi mūsų mentoriai yra aukšto lygio profesionalai, gali nutikti ir taip, jog mentee aplikacijų negausite.

Kiek mentee galima turėti viename sezone?

Vienas mentorius gali pasirinkti iki 2-jų mentees. Išimtiniais atvejais, susisiekus su LT Big Brother komanda, mentorius gali pasirinkti 3-is ugdytinius.

Ar būtinai turiu pasirinkti mentee iš savo šalies?

Ne, mentee galite rinktis iš bet kurio regiono, kadangi susitikimai gali vykti online arba gyvai, priklausomai nuo Jūsų su mentee susitarimų.

Kaip vyksta poravimo procesas?

Balandžio mėnesį, po mentee registracijos uždarymo, kiekvienas mentorius, prisijungęs prie savo paskyros ltbigbrother.com svetainėje matys visas mentee aplikacijas. Tuomet, atsižvelgiant į mentees motyvacines žinutes ir gyvenimo aprašymus, galės pasirinkti iki 2-jų mentees. Poravimo procesas vyksta “first in first out” principu, t.y. jeigu vienas iš mentorių pasirinko ugdytinį, kiti mentoriai, pas kuriuos tas pats mentee aplikavo, šios anketos nebemato.

Nespėjau laiku užpildyti mentoriaus registracijos anketos, ar galiu prisijungti vėliau?

Sezonas startuoja vieną kartą metuose (gegužės mėn.), tad nespėjus užpildyti registracijos anketos laiku (vasario mėn.), prisijungti į einamąjį sezoną galimybės nėra. Tačiau sezono eigoje kiekvienas norintis tapti mentoriumi gali užpildyti anketą čia ir turi galimybę tapti mentoriumi kitame sezone.

Ar galiu dalyvauti LT Big Brother organizuojamuose renginiuose?

Atviruose LT Big Brother organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti visi norintys. Uždaruose LT Big Brother organizuojamuose renginiuose dalyvauti gali tik bendruomenės nariai, t.y. mentoriai, mentee, alumnai.

Ar galiu tam pačiam sezone būti ir mentee ir mentoriumi?

Taip.

Kokiu būdu gausiu aktualią informaciją apie programą ir jos eigą?

Visą aktualią informaciją skelbiame savo socialiniuose tinkluose: Facebook, LinkedIn, Instagram bei svetainėje ltbigbrother.com. Taip pat, reguliariai siunčiame naujienlaiškius, juos prenumeruoti galima čia.

Negaliu prisijungti prie savo anketos, ką daryti?

Iškilus techniniams nesklandumams ir kitais su anketa susijusiais klausimais prašome susisiekti susisiekite su mumis el. paštu info@ltbigbrother.com

Ką daryti, jei dingo ugdytinis?

Bendravimo efektyvumas priklauso nuo pačių ugdytinių iniciatyvos. Jei ugdytinis nėra aktyvus arba dingo – neprivalote jo ieškoti. Jei norite sužinoti, kodėl nutrūko bendravimas, galite susisiekti su mumis – bandysime susisiekti su jūsų ugdytiniu.

Parašykite mums el. paštu, jei ugdytinis jums neatsako mažiausiai 3 savaites.

Pateikite mums šią informaciją:
• Mentoriaus vardas, pavardė
• Ugdytinio vardas, pavardė
• Data, kada paskutinį kartą bendravote su ugdytiniu.
• Kiek kartų ir kada bandėte susisiekti su ugdytiniu.

Apie esamą situaciją ir tolimesnius žingsnius informuosime jus atskiru el. laišku.

Neradote atsakymo į savo klausimą? Susisiekite su mumis el.paštu info@ltbigbrother.com