Apie projektą – LT Big Brother

Apie projektą

LT Big Brother – tai pirma savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – į tandemus suburti ir per neformalų asmenišką bendravimą perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters) žinias ir patirtį dar kopiantiems karjeros laiptais ar keičiantiems profesines sritis Lietuvos žmonėms (Small Brothers/Sisters) įvairiuose pasaulio regionuose. 

LT Big Brother projektas buvo pradėtas Londone 2009 metais LCLC (Lithuanian City of London Club) klubo iniciatyva, kurio vienas iš pradininkų buvo Rytis Vitkauskas, ilgametis LT Big Brother mentorius. Nuo 2011 metų, siekiant išplėsti sėkmingą mentorystės idėją į kitas šalis, programą perėmė ir globoja tarptautinių profesionalų tinklas „Global Lithuanian Leaders”. LT Big Brother projektas gyvuoja dėka savanoriškai dirbančių žmonių, kurie tiki šio projekto misija bei prisideda prie sėkmingų iniciatyvų įgyvendinimo.

Kasmet augantis bei tobulėjantis, projektas sėkmingai veikia jau 13 metų ir tapo dažno gabaus lietuvio studento ir jaunojo profesionalo siekiamybe. Be šio tvirto pasiekimo, projekte nebeliko amžiaus ribų. LT Big Brother tapo pasiekiamas kiekvienam žmogui ieškančiam profesinio augimo galimybių.

Per pirmąjį dešimtmetį į projektą įsitraukė daugiau nei 2500 dalyvių, kurie sėkmingai suformavo 1300 mentorių bei ugdytinių poras. Kasmet vykstanti 9 mėnesių trukmės programa sulaukia apie 300 dalyvių iš 24 skirtingų šalių. Sezono rezultatas- karjeros pokyčiai, profesinis bei emocinis tobulėjimas, tolimesnio mokymosi galimybės bei pasirinkimai. Dažnai aptariamos mentorystės kryptys: 

 • Karjeros planavimas
 • Patarimai stojantiems į magistrantūros / doktorantūros programas
 • Patarimai ieškant profesinės praktikos ar darbo
 • Verslo idėjos aptarimas ar verslo pradžia
 • Ryšių mezgimas atvykus gyventi į naują šalį

Be pagrindinės projekto veiklos – tiesioginio bendravimo mentorystės rėmuose – projekto dalyviai taip pat kviečiami į verslo, visuomenės lyderių bei kitų sričių profesionalų renginius: susitikimai su žinomais Lietuvos politikais, didžiausių įmonių vadovais, menininkais ar sportininkais. Projektas atveria plačias galimybes tobulėti ir užmegzti naudingus ryšius. Būdamas jo dalimi išeisi žinantis daugiau negu ką tik atėjęs. 

Kas gali dalyvauti?

Tapti mažaisiais broliais ir seserimis kviečiami paskutinių metų studentai, jauni profesionalai, karjeros sritis keičiantys profesionalai gyvenantys Lietuvoje ar svetur. Projekto dalyviai dažniausiai ieško mentorių, galinčių patarti priimant sprendimus dėl tolimesnių studijų, profesinės veiklos, verslo idėjos įgyvendinimo, ar karjeros pradžios Lietuvoje ir užsienyje.

Kas gi tie Big Brothers/Big Sisters?

Tai 200 mentorių, profesionalų, startuolių įkūrėjų, su mažiausiai 5-10 metų darbo patirtimis. Big Brothers ir Big Sisters atstovauja ekonomikos, finansų, verslo vadybos, teisės, tarptautinių santykių, politikos, konsultacijų, medicinos, inžinerijos mokslų, menų ir kitas sritis. Tarp jų – Wall Street ir Londono City finansų specialistai; didžiųjų konsultacinių įmonių atstovai; Pasaulio Banko ekonomistai; mokslininkai, atliekantys tyrimus geriausiuose pasaulio universitetuose; tarptautinės teisės ir santykių ekspertai; naujų įmonių įkūrėjai. Šie profesine patirtimi norintys dalintis žmonės dirba Vilniuje, Londone, Briuselyje, Niujorke, Vašingtone, San Franciske, Čikagoje, Hong Konge ir kituose miestuose visame pasaulyje. Visi projekto dalyviai entuziastingai nusiteikę pasidalinti savo patirtimi ir padėti Small Brother/Small Sister tobulėti! Išsirink savo mentorių ‘Mentoriai’ skiltyje. Aplikacijos priimamos kiekvienų metų kovo mėnesį.

Ką reiškia projekto regionai?

LT Big Brother projektas vyksta aštuoniuose regionuose: Jungtinėje Karalystėje (City/Londone), Airijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Skandinavijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Beneliukso bei Globaliame regionuose. Regionai nurodo, kur šiuo metu dirba arba gyvena mentoriai. Mažieji broliai ir sesės gali rinktis mentorių iš bet kurio regiono, nepriklausomai nuo jų esamos šalies. Visgi projekto patirtis rodo, kad bendravimas su mentoriumi dažnai yra lengvesnis ir efektyvesnis, būnant toje pačioje šalyje ar mieste dėl galimybės susitikti gyvai bei laiko skirtumų nebuvimo, todėl tai reikėtų apsvarstyti renkantis mentorius.

Kaip viskas vyksta?

Naujasis LT Big Borther sezonas startuoja nuo 2023 m. vasario ir tęsis iki gruodžio mėn.

MENTORIŲ ATRANKA
Vasaris

Mentorystės paraiškų pildymas, esamų profilių atnaujinimas

MENTEE ATRANKA
Kovas / Balandis

Vyksta mentee registracija, aplikacijų pildymas

REZULTATAI
Balandis / Gegužė

Atrenkamos kriterijus atitinkančios aplikacijos, skelbiamos sėkmingos mentorystės poros

STARTAS
Gegužė

Startuoja LT Big Brother sezonas, truksiantis 8 mėnesius iki gruodžio

 • Projekto atranka vyksta vieną kartą metuose.
 • Aplikacijų priėmimas prasideda kovo mėnesį.
 • Mentoriai yra suskirstyti į aštuonias regionines grupes pagal tai, kur šiuo metu gyvena ir dirba: Jungtinė Karalystė, JAV, Beniliukso, Skandinavijos valstybės, Lietuva, Dublinas, Berlynas ir Globalus regionas, apimantis visas likusias pasaulio valstybes.
 • Studentai ir jaunieji profesionalai iki nurodyto termino siunčia motyvacinius laiškus, gyvenimo aprašymus ir prioriteto tvarka pasirenka iki dviejų pageidaujamų mentorių iš puslapyje pateiktų mentorių sąrašų.
 • Būsimieji dalyviai gali rinktis mentorius iš bet kurio regiono. Visi mentoriai gali būti iš skirtingų regionų.
 • Vykdant atranką, yra atsižvelgiama į dalyvių motyvaciją, gebėjimą aiškiai formuluoti karjeros tikslus, apibrėžti interesų sritį bei tai, kokios pagalbos tikimasi iš mentoriaus. Taip pat programos organizatoriai vertina, ar potencialių dalyvių ir jų pasirinktų mentorių siekiai sutampa. Programos organizatoriai atrenka tik apie 70% geriausių, motyvuočiausių dalyvių.
 • Balandžio antroje pusėje skelbiamos mentoių bei ugdytinių poros, vienam mentoriui skiriami nuo 1-3 ugdytinių.
 • Bendravimas prasideda jūsų pačių pasirinktais būdais: Skype, skambučiais, elektroniniai laiškai, kavos bei pietų susibėgimais.
 • Formali projekto trukmė – apie 9 mėn., nuo gegužės iki gruodžio pabaigos, tad  kuo produktyviau išnaudokite šį laiką ir iš naujos pažinties pasiimkite ir išmokite kiek įmanoma daugiau.
 • Projekto organizatoriai rekomenduoja ugdytinių ir mentorių bendravimą bent kartą per mėnesį bet kokia pasirinkta patogiausia forma ir laiku, o jei leidžia galimybės – ir dažniau.
 • Svarbu: po rezultatų paskelbimo, bendravimo temos bei efektyvumas priklauso tik nuo pačių ugdytinių iniciatyvos. Nors mentoriai yra labai užimti profesionalai, projekto galimybės yra neribotos. Todėl iš ugdytinio tikimės nuolatinės iniciatyvos, kantrybės, žingeidumo ir sugebėjimo vadovauti santykiams su užimtu mentoriumi (kiekvieną kartą surasti tinkamą laiką, mentoriui priminti apie susitikimus, iš anksto apgalvoti klausimus ir gerai pasiruošti kiekvienam pokalbiui).
 • Ugdytiniai įsipareigoja su mentoriumi susisiekti bent vieną kartą per mėnesį bei šiam bendravimui rimtai pasiruošti. Mentorius įsipareigoja ugdytiniui skirti bent 2 valandas per mėnesį jam/jai patogia forma, laiku ir dažnumu.
 • Ugdytinis sėkmingam dalyvavimui projekte turėtų numatyti bent 5 valandas per mėnesį.
 • Kartais tandemų santykiai tęsiasi ir projektui pasibaigus; dalis ugdytinių, pabaigę įveikę profesinius iššūkius ir įgavę patirties, patys tampa projekto mentoriais.