Apie projektą

LT Big Brother – tai pirma ir kol kas vienintelė savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – į tandemus suburti ir per neformalų asmenišką bendravimą perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters) žinias ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam ar karjerą pradedančiam Lietuvos jaunimui (Small Brothers/Sisters).

LT Big Brother projektas buvo pradėtas Londone 2009 metais LCLC klubo iniciatyva, kurio vienas iš pradininkų buvo Rytis Vitkauskas, ilgametis LT Big Brother mentorius. Nuo 2011 metų projektą organizuoja LCLC kartu su Global Lithuanian Leaders. Prie LT Big Brother įgyvendinimo savanoriškais pagrindais nuolat prisideda daugiau nei 20 profesionalų.

Kasmet augantis bei tobulėjantis, projektas sėkmingai veikia jau 11 metų ir tapo dažno gabaus lietuvio studento ir jaunojo profesionalo siekiamybe. Pradėtas Londone, LT Big Brother 2011 metais išsiplėtė į JAV ir sulaukė paraiškų iš daugiau nei 100 studentų. 2012 metais projektas dar labiau įsibėgėjo – buvo suformuoti Lietuvos bei Beniliukso šalių mentorių regionai. 2013 metais išsiplėtėme į Skandinavijos regioną, o mentoriai iš įvairių kitų šalių, nepriklausančių likusiems penkiems projekto regionams, suburti į Global regioną.

Per pirmąjį dešimtmetį į projektą įtraukė daugiau nei 2500 dalyvių sujungti į 1300 mentorių ir jaunųjų profesionalų porų. Kasmet vykstanti 9 mėnesių trukmės programa priima apie 200 dalyvių iš 24 skirtingų šalių. Šio bendravimo rezultatas – nemaža dalis mažųjų brolių ir seserų savo mentorių padedami pasirinko geriausiai tinkantį karjeros ar mokslų kelią. Pagrindinės bendravimo kryptys yra šios:

 • Karjeros planavimas
 • Patarimai stojantiems į magistrantūros / doktorantūros programas
 • Patarimai ieškant profesinės praktikos ar darbo
 • Verslo idėjos aptarimas ar verslo pradžia
 • Ryšių mezgimas atvykus gyventi į naują šalį

Be pagrindinės projekto veiklos – tiesioginio bendravimo mentorystės rėmuose – projekto dalyviai taip pat kviečiami į verslo, visuomenės lyderių bei kitų sričių profesionalų renginius, tokius kaip susitikimai su žinomais Lietuvos politikais, didžiausių įmonių vadovais, menininkais ar sportininkais, todėl projektas atveria plačias galimybes tobulėti ir užmegzti naudingus ryšius.

Kas gali dalyvauti?

Tapti mažaisiais broliais ir seserimis kviečiami paskutinių metų studentai ir jauni profesionalai, gyvenantys Lietuvoje ar svetur. Projekto dalyviai dažniausiai ieško mentorių, galinčių patarti priimant sprendimus dėl tolimesnių studijų, profesinės veiklos, verslo idėjos įgyvendinimo, ar karjeros pradžios Lietuvoje ir užsienyje.

Kas gi tie Big Brothers/Big Sisters?

Šių metų BB/BS yra beveik 200 patyrusių ir energingų lietuvių profesionalų iš žinomiausių Lietuvos ir užsienio kompanijų bei startup’ų. Tai ekonomikos, finansų, verslo vadybos, teisės, tarptautinių santykių, politikos, konsultacijų, medicinos, inžinerijos mokslų, menų ir kitų sričių ekspertai. Tarp jų – Wall Street ir Londono City finansų specialistai; didžiųjų konsultacinių įmonių atstovai; Pasaulio Banko ekonomistai; mokslininkai, atliekantys tyrimus geriausiuose pasaulio universitetuose; tarptautinės teisės ir santykių ekspertai; naujų įmonių įkūrėjai ir t.t. Jie dirba Vilniuje bei reikšmingiausiuose pasaulio verslo ir politikos centruose: Londone, Briuselyje, Niujorke, Vašingtone, San Franciske, Čikagoje, Hong Konge ir kituose miestuose. Visi jie yra entuziastingai nusiteikę pasidalinti savo patirtimi ir padėti SB/SS tobulėti! Detalius BB/BS sąrašus rasi mūsų puslapyje ties skiltimi “Mentoriai” kiekvienų metų kovo mėnesį, kai skelbiame naujus projekto metus ir Mažųjų brolių bei sesių atranką.

Ką reiškia projekto regionai?

LT Big Brother projektas vyksta šešiuose regionuose: City/Londone, JAV, Beniliukso ir Skandinavijos valstybėse, Lietuvoje bei Global regione. Regionai nurodo, kur šiuo metu dirba arba gyvena mentoriai. Mažieji broliai ir sesės gali rinktis mentorių iš bet kurio regiono, nepriklausomai nuo jų esamos šalies. Visgi projekto patirtis rodo, kad bendravimas su mentoriumi dažnai yra lengvesnis ir efektyvesnis, būnant toje pačioje šalyje ar mieste dėl galimybės susitikti gyvai bei laiko skirtumų nebuvimo, todėl tai reikėtų apsvarstyti renkantis mentorius.

Kaip viskas vyksta?

 • Projekto atranka vyksta vieną kartą metuose.
 • Studentų ir jaunų profesionalų paraiškų priėmimas prasideda kovo mėnesį.
 • Mentoriai yra suskirstyti į šešias regionines grupes pagal tai, kur šiuo metu gyvena ir dirba: JK, JAV, Beniliukso, Skandinavijos valstybės, Lietuva ir Global regionas, apimantis visas likusias pasaulio valstybes.
 • Studentai ir jaunieji profesionalai iki balandžio galo siunčia motyvacinius laiškus, gyvenimo aprašymus ir prioriteto tvarka pasirenka iki dviejų pageidaujamų mentorių iš puslapyje pateiktų mentorių sarašų.
 • Būsimieji dalyviai gali rinktis mentorius iš bet kurio regiono. Visi mentoriai gali būti iš skirtingų regionų.
 • Vykdant atranką, yra atsižvelgiama į dalyvių motyvaciją, gebėjimą aiškiai formuluoti karjeros tikslus, apibrėžti interesų sritį bei tai, kokios pagalbos tikimasi iš BB/BS. Taip pat programos organizatoriai vertina, ar potencialių dalyvių ir jų pasirinktų mentorių siekiai iš projekto sutampa. Programos organizatoriai atrenka tik apie 70% geriausių, motyvuočiausių dalyvių.
 • Gegužės pradžioje paskelbiamos BB/SB poros, vienam BB/BS paskiriami 1-3 SB/SS.
 • Bendravimas prasideda! Skype, skambučiai, elektroniniai laiškai, kavos bei pietų susibėgimai.
 • Formali projekto trukmė – apie 8 mėn., nuo gegužės pradžios iki gruodžio pabaigos, tad studentai skatinami kuo produktyviau išnaudoti šį laiką ir iš pažinties su savo mentoriais pasiimti ir išmokti kiek įmanoma daugiau.
 • Projekto organizatoriai rekomenduoja studentų ir mentorių bendravimą bent kartą per mėnesį bet kokia pasirinkta patogiausia forma ir laiku, o jei leidžia galimybės – dar dažniau.
 • Svarbu: po BB/BS ir SB/SS suporavimo, bendravimo temos bei efektyvumas priklauso tik nuo pačių SB/SS iniciatyvos: nors mentoriai yra labai užimti profesionalai, projekto galimybės yra neribotos. Todėl iš Small Brothers/Sisters tikimės nuolatinės iniciatyvos, kantrybės, žingeidumo ir sugebėjimo vadovauti santykiams su užimtu mentoriumi (kiekvieną kartą surasti tinkamą laiką, mentoriui priminti apie susitikimus, iš anksto apgalvoti klausimus ir gerai pasiruošti kiekvienam pokalbiui).
 • Mažieji broliai ir sesės įsipareigoja su mentoriumi susisiekti bent vieną kartą per mėnesį bei šiam bendravimui rimtai pasiruošti. Mentorius įsipareigoja Mažajam broliui ar sesei skirti bent 2 valandas laiko per mėnesį jam/jai patogia forma, laiku ir dažnumu.
 • SB/SS sėkmingam dalyvavimui projekte turėtų numatyti bent 5 valandas per mėnesį.
 • Kartais BB/SB ir SB/SS tandemų santykiai tęsiasi ir projektui pasibaigus; dalis SB/SS, pabaigę studijas ir įgavę darbo patirties, patys tampa projekto mentoriais.