Arnoldas Pranckevičius: prasminga idėja burti profesionalus ir padėti pažinti vieni kitus

2019-05-14

Visai neseniai LT Big Brother „Facebook‘o“ paskyroje dalijomės vieno iš projekto mentorių, Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje vadovo Arnoldo Pranckevičiaus, mintimis apie mentorystės projektą. Šiandien kviečiame paskaityti visą interviu su Arnoldu, su kuriuo prieš sezono pradžią susitikome pasišnekučiuoti apie patirtis projekte ir ne tik.

Arnoldai, kodėl esate LT Big Brother‘yje?

Projekte esu jau daug metų, beveik nuo pačios programos pradžios. Pamenu, tuo metu mane įkvėpė šios idėjos turinys ir draugai, kurie jau buvo prisijungę prie programos. Pamaniau, kokia prasminga idėja burti profesionalus ir padėti pažinti vieni kitus bei dalintis patirtimi. Tas dalijimasis yra labai svarbi asmeninės patirties  dalis – kad šiame gyvenime sieki ko nors ne tiktai sau, bet ir gali pasidalinti su kitais, kuriems ta patirtis gali būti esmingai svarbi jų gyvenimo pasirinkimuose.

Mentorius Arnoldas Pranckevičius – Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje vadovas

Ką pasakytumėte mažiesiems broliams ir sesėms, kurie klausia, kuo jie galėtų būti naudingi savo mentoriams projekto metu? Kiek ir kokios vertės gauna mentorius dalyvaudamas projekte?

Žinoma, priklauso nuo abiejų pusių, tiek nuo mentorių, tiek nuo mažųjų brolių, seserų. Tačiau iš savo patirties galiu pasakyti, kad labai daug išmokau iš visų savo buvusių mentees. Tikrai mačiau mūsų bendravimą ir santykį kaip abipusį. Galbūt kartais mes ne viską pasakome ar pasidalijame iškart po patirties, nepasakome, kiek ji mums daug suteikė. Na, čia tas lietuviškas charakteris ne viską pasakyti (šypsosi). Bet kiek žinau ir kitų mentorių istorijas, mentorystė jiems taip pat yra abipusis mokymasis.

Ir iš tikro LT Big Brother yra mokymosi programa. Tai nėra įdarbinimo ar greitų rezutatų programa. Aš į ją žiūriu daug plačiau. Manau, ji labai svarbi ugdant charakterį, įvairius įgūdžius, taip pat suteikia galimybę pasikalbėti daug gilesniais klausimais, pasirinkimo, idėjų, vertybių. Tuo mane labiausiai žavi LT Big Brother. Be to, dabar jau stipriai subrendusi programa sukviečia dalyvius su aiškia motyvacija. Todėl ir bendravimas tampa gilesnis, turtingesnis, visapusiškesnis ir vertingas abiem pusėms, ne tik mažiesiems broliams bei seserims, bet ir mentoriams.

Ar pats turėjote mentorių? Ir kokia buvo jų rolė Jūsų gyvenime?

Kai aš rinkausi studijas, darbą ar bendrai dėl gyvenimo kryptis, tokios mentorystės programos nebuvo. Galbūt tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl pats dabar esu čia. Nes panašios davanos tuomet neturėjau. Tačiau, žinoma, ieškojau mentorių savarankiškai. Jie visi man buvo labai svarbūs ir stipriai paveikė, nuo mano šeimos, tėvų, iki mokytojų Panevėžyje, taip pat univesiteto dėstytojų, profesorių Amerikoje, Prancūzijoje. Iki šiol man jie yra didžiuliai autoritetai.

Vėliau profesiniame kelyje irgi labai džiaugiausi, kad politiniai vadovai, su kuriais dirbau, penki prezidentai – nuo Valdo Adamkaus iki M. Šulco, J. Buzeko, A. Kvašnevskio ir P. Kokso, buvo puikūs mentoriai. Iš kiekvieno išmokau kažką unikalaus, vertingo, nuo diplomatijos subtilybių iki sprendimo priėmimo būdų, charakterio bruožų, viešo kalbėjimo įgūdžių. Juos visus vadinu savo mentoriais, jiems žinant ar nežinant. Manau, kad kiekvieno žmogaus gyvenime yra žmonių, kuriuos sutikę, mes daug ko išmokstame. Ne visada laiku jiems pasakome, kokie jie mums vertingi, bet bėgant laikui įvertiname. Ir tas išmoktas pamokas panaudojame efektingai.

Ačiū už pokalbį ir puikaus naujo LT Big Brother sezono!