LT Big Brother mentoriai: Žaneta Troško

2021-03-17

„Sėkminga karjera Danijoje – ilgų darbo valandų bei sėkmės vaisius“

Kovo mėnesį LT Big Brother savo dėmesį skiria mentee ir jų aplikacijoms, kadangi tai yra tas laikotarpis, kai projekto ugdytiniai renkasi savo profesinius mokytojus. Kviečiame susipažinti su daugiamete Nordic regiono mentore, Žaneta Troško, bei jos profesinės karjeros istorija.

Anot Žanetos, sėkminga karjera neturi universalaus recepto, bet vis dėlto susideda iš ilgų darbo valandų bei siauro sėkmės langelio, pro kurį keliems pavyksta prasisprausti. Žaneta gali didžiuotis ilgamete patirtimi Danske Bank įmonėje. Atvykus į Daniją, straipsnio herojės, kuri neturėjo patirties nei finansų, nei bankininkystės srityje, karjera banke prasidėjo visai atsitiktinai. Priimtas pasiūlymas ten dirbti iš pašnekovės pareikalavo didelių pastangų ne tik įgyti žinių bagažą finansų sferoje, bet ir per tris mėnesius sklandžiai prašnekti daniškai.

Ji tiki, jog nėra svarbu, kokiame lygyje pradedi, svarbiausia stengtis tobulėti ir nuoširdžiai dirbti, jei norima lipti karjeros laiptais. Tad po daugiau nei 14-kos metų ambicingo darbo toje pačioje įmonėje, šiuo metu Žaneta vadovauja tarpbankinių paskolų rodiklių reformos įgyvendinimui banke. Jos diena prabėga tarp teisinių dokumentų, naujų IT sistemų įdiegimo, susitikimuose tiek su klientais ir centriniais bankais, tiek su aukščiausia vadovybe.

Planuojant profesinę ateitį, mentorė pabrėžia darbo ir asmeninio laiko balanso bei situacijos įvertinimo svarbą savo psichologinės būsenos gerovei.

Mentorystė – dalinimasis tuo, ką gavai pats

Pasak pašnekovės, jai gyvenime didelį indėlį paliko mokyklos mokytojai. Kiekvienas jų turėjo kažką, ko buvo galima išmokti. Labiausiai ji žavėjosi lietuvių k. mokytoja už įspūdingą iškalbą ir prancūzų k. mokytoja už moterišką eleganciją.

Vienas pirmųjų tiesioginės mentorystės pavyzdžių, įstrigusių Žanetos atmintyje, buvo praktika Turkijos diplomatinėje atstovybėje Lietuvoje. Tuometinis pašnekovės vadovas, Turkijos ambasadorius, kurį Žaneta prisimena kaip labai išsilavinusį ir ypač žingeidų asmenį, padėjo jai pažinti ir įvertinti savo asmenybės stiprybę bei atrasti profesinę vertę, pasitikėjimą savimi. Nuo tada Žaneta nusprendė, jog ugdytiniams geras mentorius/mentorė yra tas auksarankis meistras, kuris kantriai padės pereiti atradimų ir asmenybės gludinimo procesą.

8 metai LT Big Brother projekte bei 12 sėkmės istorijų

Dalyvavimas tokio tipo projektuose Žanetai – ne naujiena. Ji yra ne tik daugiametė mentorė įvairiuose projektuose, bet ir motyvacinių kalbų pranešėja.

Buvimas mentore 8 metus LT Big Brother programoje yra natūralus pasirinkimas dėl pašnekovės ekstravertiškos asmenybės ir noro puoselėti ugdomąją veiklą. „Mažieji broliai ir sesės yra mano didžiausios pažibos ir be galo talentingos asmenybės, vis stebinančios mane savo pasiekimais. Aš dėkinga kiekvienam iš jų už tą patirtį ir galimybę mokytis,“ – taip apie savo visus 12 ugdytinių atsiliepia mentorė. Ji taip pat pastebi, kad tapus ugdytiniu svarbiausia yra pamiršti gėdos ir baimės jausmą, norint pasisemti kuo daugiau pamokų iš šios ypatingos patirties.

Mentee registracija LT Big Brother projekte atvira iki kovo 31d.: https://www.ltbigbrother.com/registracija/